قصه‌های جمعی و توسعه

  • محسن رنانیمحسن رنانی

سخنان محسن رنانی در جمع کارآفرینان ملی که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد را در زیر بشنوید:

https://renani.net/?p=5937
محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید