زندگی نامه و سوابق علمی ۲ فروردین ۸۱۴
زندگی نامه و سوابق علمی

زندگی نامه خودنوشت محسن رنانی در بهمن ۱۳۹۱ برای درج در سایتم،‌ زندگی نامه «خودنوشت» خود را نوشتم. و البته خیلی نکته‌ها را به اجمال برگزار کردم. آن نوشته بعدا در «سایت اقتصاد ایرانی» منتشر شد: گزارشی از یک زندگی عادی (در سایت اقتصاد ایرانی) مصاحبه با رنانی کتاب «سرگذشت یک علم»، که در سال […]