رنانی و فکوهی در میزگرد شرق برای بررسی کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم»

روزنامه شرق در اوایل بهمن ۱۳۹۳ میزگردی با حضور محسن رنانی و ناصر فکوهی (جامعه شناس) برگزار کرد که در ویژه‌نامه اقتصادی شرق (بهمن ۹۳) منتشر شد.

متن میزگرد شرق را برخی مطبوعات و سایت‌‌ها پوشش دادند:  متن میزگرد را در این پیوند ببینید.

اما ویژه‌نامه شرق شامل سه مطلب مرتبط با رنانی بود:

نخست یادداشتی از دکتر محمدرضا معینی در نقد مقدمه رنانی بر کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم»‌ با عنوان: مقدمه ای بر پیکتی یا ذکر مشکلات مارکس؟  (صفحه ۲۱)

دوم میزگرد شرق با حضور رنانی و فکوهی درباره کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم» (صفحه ۳۹)

و سوم گزارش شرق از مراسم رونمایی ترجمه فارسی کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم»  (صفحه ۴۶)

 

متن کامل ویژه نامه روزنامه اقتصادی روزنامه شرق را از این‌جا دریافت کنید.

 

اضافه کردن نظر