مقدمه‌ی محسن رنانی بر کتاب سرمایه معنوی ثروتی که می‌توان با آن زیست

عصر زندگی-1395
  • محسن رنانیمحسن رنانی

مقدمه محسن رنانی بر کتاب «سرمایه معنوی ثروتی که می‌توان با آن زیست» نوشته‌ی دانا زوهر و یان مارشال که توسط مرضیه فاطمی‌ و زهرا فاطمی ترجمه و تألیف شده‌است و در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات عصر به چاپ رسیده‌است:

محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید