مقدمه‌ی محسن رنانی بر کتاب توهمی خطرناک؛ چرا غرب در مورد ایران هسته‌ای اشتباه می‌کند؟

طرح نو-1393
  • محسن رنانیمحسن رنانی

مقدمه محسن رنانی بر کتاب «توهمی خطرناک؛ چرا غرب در مورد ایران هسته‌ای اشتباه می‌کند؟» نوشته‌ی پیتر ابورن و دیوید موریسون که توسط عسگر قهرمانپور بناب ترجمه شده‌است و در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات طرح نو به چاپ رسیده‌است:


محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید