بشکوفیم تا بهار شود

شعر
  • محسن رنانیمحسن رنانی

اگر جوانه‌زدنها برای زیستن است
و زیستن جریانی است در تمامی سال
بگذاریم لحظه در لحظه
بشکوفد جوانه‌ای تازه
و نگوییم کو بهار امید
بشکوفیم تا بهار شود

«محسن رنانی»

محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید