آبروداری و توسعه

پیام محسن رنانی به نشست انجمن فرهنگی همگام تورنتو کانادا
  • محسن رنانیمحسن رنانی

شنیدن پیام صوتی محسن رنانی به نشست انجمن فرهنگی همگام تورنتو کانادا:

https://renani.net/?p=809
محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید