از توسعهِ پداگوژی تا پداگوژیِ توسعه

سخنان محسن رنانی درباره «چرایی امید وجودی به آینده ایران»
  • محسن رنانیمحسن رنانی

سخنان محسن رنانی در میزگرد علمیِ ‏«پداگوژی صبح رویش: نبض برنامه درسی کجا می‌زند؟»‏

‏۹ شهریور ۱۴۰۱ / خانه اندیشمندان علوم انسانی

2022 08 23 at 7.36.28 AM

محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید