توسعه یعنی کدام کودک؟ موفق یا مفید یا خوشبخت؟

فایل صوتی سخنان محسن رنانی در نشست برخط با والدین کودکان سال اولی
  • محسن رنانیمحسن رنانی

این سخنرانی در مهر ماه ۱۳۹۹ ایراد شده است. صوت سخنان محسن رنانی در نشست برخط با والدین کودکان سال اولی در ادامه ارائه می‌شود.

محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید