عید یعنی توسعه

گذار از شکفتگی به گشودگی
  • محسن رنانیمحسن رنانی

سخنان نوروزی محسن رنانی در کلاس درس کارشناسی دانشگاه اصفهان در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ را در زیر بشنوید:

محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید