ما بیماریم!

بیماری اختلال ارتباطی
  • محسن رنانیمحسن رنانی

سخنان محسن رنانی در ارتباط با مسئله اختلال ارتباطی و توسعه را در زیر بشنوید:


پیوند مرتبط:

مدرسه علوم انسانی

https://renani.net/?p=5849
محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید