بگوییم «ویژه‌تن»

پیام یکی از هم‌وطنان
  • محسن رنانیمحسن رنانی

دوستی پیام یکی از هموطنان ویژه‌تن را برای من فرستاده است که از انتخاب و جایگزینی واژه «ویژه‌تن» به جای «معلول» ابراز خرسندی و سپاسگزاری کرده است. پیا‌م‌های متنی دیگری نیز برای ابراز رضایت از انتخاب این واژه دریافت کرده‌ام. خوشحالم که واژه «ویژه‌تن» مورد توجه ذینفعان اصلی قرار گرفته است. امیدوارم همه همت کنیم و این واژه را جایگزین واژه «معلول» کنیم و یادمان نرود که بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون هم میهنِ ویژه‌تن از کاربرد واژه معلول احساس بدی پیدا می‌کنند. با یک توجه و تغییر کوچک می‌شود میلیون‌ها هم‌میهن را از یک احساس بد دائمی رها کرد. این از جنس همان کارهای کوچکی است که پیامدهای فوری و فراگیر دارد؛ و باید تمرین کنیم تا در بسیاری از موضوعات دیگر تکرار کنیم.

دقت کنیم که واژگان «کم‌توان»، «توان‌یاب»، «توان‌خواه» یا «مددجو» که گاهی برای این عزیزان به‌کار می‌رود نیز تأکیدشان بر ناتوانی و نیازمندی است و به عزت‌نفس آنان بر‌می‌خورد.

ظاهراً در سالهای گذشته از «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» درخواست جایگزینی یک واژه فارسی دارای بارِ مثبت برای واژه معلول شده است اما فرهنگستان هنوز واژه‌ای را معرفی نکرده است. کاش کسی از سازمان بهزیستی و فرهنگستان زبان فارسی همت و پیگیری کند تا کاربرد کلمه «ویژه‌تن» به جای «معلول» به تصویب مراجع رسمی کشور برسد و در مکاتبات دولتی جریان یابد.

پیام هموطن ویژه‌‌تن‌مان آقای ابوالفضل مهرزاد را در واکنش به گزینش این واژه در فایل پایین بشنوید.

محسن رنانی

۲۴ آذر ۱۴۰۲


محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید