انتظارات مردم از اقتصاددانان و مسئولیت اجتماعی آنان

سلسله نشست
  • محسن رنانیمحسن رنانی
محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید