پداگوژی صبح رویش: نبض برنامه درسی کجا می‌زند؟!

پوستر همایش
  • محسن رنانیمحسن رنانی
2022 08 23 at 7.36.28 AM

محسن رنانی

محسن رنانی

عضو هیئت عملی دانشگاه اصفهان

کانال تلگرام

برای خروج از جستجو کلید ESC را بفشارید