حقوق مالكيت و هزينه هاي اجتماعي: معياري براي دسته بندي نظريه هاي اقتصادي

برای دریافت مقاله کلیک کنید. 

 

برچسب ها: حقوق مالکیت

اضافه کردن نظر