تنش های انتخاباتی عامل رکود اقتصادی

(چکیده سخنرانی رنانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره نامه 25 صفحه ای به شورای نگهبان)


پیوند به فایل پی‌دی‌اف این سخنرانی در روزنامه وقایع اتفاقیه

اضافه کردن نظر