رمّالی برای آینده کشور با پیشنهاد «انقلاب از بالا!»

(واکنش خبرگزاری فارس به مصاحبه رنانی با مجله ایران فردا)

ماهنامه «ایران فردا» در شماره آبان ماه ۱۳۹۴ خود مصاحبه ای را با من منتشر کرده است که موجب واکنش عصبی خبرگزاری فارس شده است. واقعا افسوس باید خورد که چقدر ما برای تفاهم درباره مسائل‌مان باید انرژی هدر بدهیم.

اصل مصاحبه در این‌جا قابل دسترسی است.

 

واکنش خبرگزاری فارس را هم در پیوندهای زیر ببنید:

خبرگزاری فارس: رمّالی برای آینده کشور با پیشنهاد «انقلاب از بالا!» 

 

نظرات  

0 # درودرضا 1394-09-24 12:05
از کوزه همان برون تراود که در اوست...
از امثال این دوستان انتظاری جز این واکنش نیست
بگذار تا به طعنه بگویند مردمان
درگوش هم حکایت عشق مدام ما
هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده یعالم دوام ما....
نقل قول
-1 # hoomanalavi@gmail.comهومن 1394-09-18 21:16
1. واقعاً در یک جامعه یک یا دو بحران وجود دارد و سایر موضوعات در طبقه مشکلات با ذیل علت بحران ها قرار می گیرند. به نظرم پاسخ فارس در این زمینه مناسب است.
2. مطالعه و اندیشیدن و پاسخ دادن، از سوی یک نشریه اقدامی مناسب است. به نظرم می بایستی از آن استقبال کرد. ممکن است حضرتعالی انتظار پاسخی عالمانه تر و یا از نوع دیگر داشته باشید، تخطئه کردن مطلبی با عنوان «واکنش عصبی» چندان زیبنده نیست.
هماره سلامت باشید.
نقل قول
+6 # استاد ارجمندکوروش 1394-09-11 19:38
درود بر استاد بزرگوار ودلسوز.سپاسگزارم از این همه دانایی وآینده نگری(از دید رمالانی که برجان وناموس این مردم حکومت میکنند،رمالی) خیلی جالب است ورمالی هم نیست وقتی به تاریخ نگاه میکنیم تمام دیکتاتور ها یک مسیر را میروند فقط یک مسیر.امثال شما هم که میخواهید جامعه را نجات بدهید وهم حکومت را در آن زمان هم وجود داشتند اما کو گوش شنوا؟ استاد رنانی این بیمار(کشور آریایی ایران) دگر امیدی به درمان ندارد.تاریخش را نابود کردند ،هنرش را نابود کردند اخلاق را از ریشه برکردند به نظر این حقیر این کشور مرده است.اینها دقیقا همین را میخواستند وبه آرزویشان رسیدند.از بام تا شام تصمیم گرفته میشود که چه بلایی سر این مملکت بیاورند از بام تا شام ترویج خرافات و... استاد عزیز با این اهریمنان سخن از روشنایی گفتن گناه تا بخشودنیست.تلاش شما ستودنیست اما متاسفانه باید بگویم آن بیماری که شما سعی میکنی حالش را خوب کنی دیر زمانیست که مرده .این ابر اهریمن ها حتی به جسدش هم رحم نخواهند کرد.این بقول این رمالان ،رمالیست که من انجام دادم.پاینده باشید وپیروز.مملکت را جان من آزاد کن آباد نه چون که آبادش ....
نقل قول
+6 # سخنی بااستادامیر 1394-09-06 03:09
منِ نوعی هزاران انگ میخورم چه برسد به استاد و صاحب نظر که برایشان زنگ خطراست.اما صحبتم با استاد است که ریشه نقدصحبتهایتان در مردم است نه حاکمان ،که بقول شمافکرمیکنندباهوشترین ملت دنیاهستندوازتکراراین باورفریب لذت میبرندوغرّه میشوند.از دور که نگاه میکنم تمام نوشته های شما درکتابها و نقدهایان برای حکام نیست چون حاکمان مسیری راطی میکنندکه درچهارچوب اقتصادی نوشته شده انهاست و دراصل تمام نوشته های شمامغایربااصول اقتصادی حاکمان هست.بنظرم قدرت یک نظام از مردمش سرچشمه میگیرد حال این قدرت از سر شجاعت مردم یا بزدلی یابی تفاوتی انهامیتواندباشد .بواقع انسان بیسوادی چون من که درگیر مسائل روزمره خودش است میخواهد بداند که سهمی از شجاعتش درقدرت حاکمان نقش دارد یا بزدلیش یا بی تفاوتی.
امیدکه دگر نوشته هایتان درجهت خودشناسی مردم عادی چون من باشدکه تاخود رانشناسیم تدبیری هم برای چیزی نیست.
سپاس ازشما
نقل قول
+5 # سخنی بااستادامیر 1394-09-06 02:54
باسلام به شمااستادرنانی.
بدلیل اینکه نوشته ها با پیام خطا مواجه میشود در دو بخش مینویسم .
از اینکه خبرگزاریهائی، اینگونه جواب بدهند نبایدخُرده گرفت چون ریشه و حیات اینگونه موسسات از مراکزی سرچشمه میگیرد که استادرنانی دست روی انهاگذاشته است.مراکزی که دستشان را از دهان تا معده اقتصاد مملکت فروبردند و بیرون نمیکشندومجوز اجازه ورود و هضم راانها صادرمیکنندو انسانهائی بیسواد چون من هم اگر بگویند باید دستتان رابیرون بیاورید که اولا"اقتصادنفس بکشد دوما"آزادانه حرکت کندسوما"اجازه بدهید این فک ودندان خودش بجود وماهیچه هایش را قوی کندو طعمش را به مغز اقتصاد برساندتا انرا هضمش کند ،
نقل قول

اضافه کردن نظر