جراحی بزرگ غرب برای دور شدن از الگوی نفت

دکتر محسن مسرت در یادداشتی نظریه طرح شده توسط محسن رنانی در کتاب الکترونیکی «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدن‌ها» را که بر روی اینترنت منتشر شده است مورد نقد و بررسی قرار داده است. چکیده این نقد را از پیوند زیر مطالعه نمایید:

وبسایت الف

 

اضافه کردن نظر