دولت، بخش خصوصی و اقتصاد ایران در پسا تحریم

این عنوان سخنرانی‌ای است که روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ در جمع فعالان اقتصادی قزوین خواهم داشت.

مکان: قزوین، خیابان نوروزیان، سالن هشت بهشت

زمان: ساعت هشت و نیم صبح

 

اضافه کردن نظر