درآمدی بر تولد انتخاب عمومی

پیشگفتار محسن رنانی بر جلد اول ترجمه کتاب «انتخاب عمومی» نوشته دنیس مولر، در واقع مروری است بر جایگاه نظریه انتخاب عمومی در علم اقتصاد و چگونگی تولد این حوزه از علم اقتصاد.

 

این نوشتار را در فایل زیر مطالعه کنید:

برای دریافت صفحات اولیه و مقدمه محسن رنانی براین کتاب کلیک کنید

 

اضافه کردن نظر