تو ساده باش، که ساده است آرزوی شما

من هر سال عید نوروز که می شود یک شعر یا متن کوتاه تنظیم می‌کنم و در پاسخ همه تبریک‌های ایمیلی یا پیامکی که برایم می‌آید همان را می‌فرستم. امروز در ایمیل‌هایم تصادفا به قطعه‌ای که در نوروز ۹۳ تنظیم کردم و در پاسخ تبریک دوستان می‌فرستادم برخوردم که عینا در زیر می‌آورم :

 

Tabrik 27 5 1394

اضافه کردن نظر