ریشه‌یابی رکود تورمی در اقتصاد ایران

متن ویراسته سخنرانی محسن رنانیدر مرکز آموزش مدیریت دولتی درتاریخ ۲۱ دی‌ماه  ۱۳۹۴ باعنوان «تحلیلریشه‌های رکود در اقتصاد ایران» ایراد شده و در کتاب "اقتصاد ایران در سال 1395 بیم‌ها و امید‌ها" به چاپ رسیده‌است. این کتاب توسط توسط مؤسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و تنظیم شده‌ و در بهار 1395 به چاپ رسیده‌است:

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این مقاله کلیک کنید

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف کتاب کلیک کنید

 

 

اضافه کردن نظر