ریشه‌یابی رکود تورمی در اقتصاد ایران

 

(متن ویراسته سخنرانی محسن رنانیدر مرکز آموزش مدیریت دولتی که درتاریخ ۲۱ دی‌ماه  ۱۳۹۴ باعنوان «تحلیلریشه‌های رکود در اقتصاد ایران» ایرادشده و در کتاب "اقتصاد ایران در سال 1395 بیم‌ها و امید‌ها" به چاپ رسیده‌است. این کتاب توسط توسط مؤسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و تنظیم شده‌ و در بهار 1395 به چاپ رسیده‌است.)


برای دریافت فایل پی‌دی‌اف این مقاله کلیک کنید

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف کتاب کلیک کنید

اضافه کردن نظر