توسعه‌ی انسان محور: توسعه، انسان توانمند می‌خواهد نه انسان دانشمند 

در بهمن ماه ۱۳۹۳ نخستین همایش «توسعه و عدالت آموزشی» در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که من علی رغم این که جزء کمیته علمی همایش بودم اما نتوانستم در آن حضور یابم. عنوان نوشتاری که من برای آن همایش آماده کردم «توسعه یعنی عدالت در آموزش انسان‏ محور» بود. اکنون این نوشتار را ماهنامه نوسان با عنوان «توسعه‌ی انسان محور» منتشر کرده است که در پیوند زیر قابل دسترسی است:

بارگیری فایل پی‌دی‌اف مقاله « توسعه‌ی انسان محور»

 

برچسب ها: توسعه اقتصادی, آموزش و توسعه

اضافه کردن نظر