نقد عقلانیت کلاسیک: رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی شده) سایمون

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

اضافه کردن نظر