شبیه سازی الگوی پولی برای وزن دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

برچسب ها: دموکراسی

اضافه کردن نظر