تحليل اقتصادی آزادی 

در دوران دانشجویی در مقطع دکتری، زمانی که داشتم روی رساله دکتری ام - که بعدها به صورت کتابی با نام «بازار یا نابازار؟» منتشر شد - کار می کردم، خیلی درباره آزادی می‌اندیشیدم. یکی از نکاتی که به آن رسیدم این بود که در دنیای نو که ارتباطات میان کشورها گسترده و رقابت نیز شدید است، آن سطحی از آزادی که به کارایی اقتصادی و اجتماعی جوامع کمک می‌کند، به تدریج در همه جوامع پذیرفته می شود. به عبارت دیگر از این پس اقتضائات ناشی از ادغام و رقابت جهانی، رژیم‌های سیاسی کشورها را به پذیرش سطح قابل توجهی از آزادی مجبور می کند. همان زمان این ایده را بسط دادم و به صورت مقاله ای در آوردم اما هیچگاه فرصت انتشار آن را نیافتم. تا این که مجله «اقتصاد تطبیقی» که تاسیس شد سردبیرش برای پیش شماره نخست از من مقاله ای خواست و من این مقاله را پیشنهاد کردم. خواند و بسیار جذب آن شد و برای داوری فرستاد و داوران نیز تایید کردند و بنابراین مقاله ای که اوایل دهه هفتاد شمسی نوشته بودم تنها با برخی اصلاحات ویرایشی در اواخر دهه هشتاد به چاپ رسید.

 فایل پی‌دی‌اف مقاله «تحليل اقتصادی آزادی» که در پیش شماره یک مجله اقتصاد تطبیقی منتشر شده است را از این پیوند بارگیری کنید.

۱۵ تیر ۱۳۸۹


 مجله اقتصاد تطبیقی بعدا دوباره این مقاله را در شماره یک دوره دوم‌اش (۱۳۹۴) منتشر کرد. که در این پیوند قابل مطالعه است.

فایل پی‌دی‌اف آن را نیز  از این‌جا می توانید بارگیری کنید.

مرداد ۱۳۹۴


 روزنامه «اصفهان امروز» نیز در شماره ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ خود بخش‌هایی از این مقاله را که به نظرش ساده تر و برای خوانندگان قابل استفاده بوده است، منتشر کرده است:

 پیوند به نسخه متنی مقاله در سایت روزنامه

۲۶ شهریور ۱۳۹۴

اضافه کردن نظر