مفهوم و آثار اقتصادي حقوق مالکيت: رويکرد نهادگرايي

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

 

برچسب ها: حقوق مالکیت, اقتصاد نهادی

اضافه کردن نظر