درآمدی بر تولد انتخاب عمومی

 

پیشگفتار محسن رنانی بر جلد اول ترجمه کتاب «انتخاب عمومی» نوشته دنیس مولر، که در واقع مروری است بر جایگاه نظریه انتخاب عمومی در علم اقتصاد و چگونگی تولد این حوزه از علم اقتصاد.این نوشتار را در فایل زیر مطالعه کنید:

 

برای دریافت صفحات اولیه و مقدمه محسن رنانی براین کتاب کلیک کنید

اضافه کردن نظر