اقتصاد ایران در سال 1395 بیم‌ها و امید‌ها

این کتاب توسط توسط مؤسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری تهیه و تنظیم شده‌ و در بهار 1395 به چاپ رسیده‌است و فصل 4 آن با عنوان ریشه‌یابی رکود تورمی در اقتصاد ایران توسط محسن رنانی نوشته‌شده‌است.

 

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف کتاب کلیک کنید

 

اضافه کردن نظر