درآمدی بر اقتصاد تولید کشاورزی

ترجمه مشترک محسن رنانی و نعمت الله اکبری (نشر هشت بهشت - ۱۳۷۵)

این کتاب یک منبع پایه درسی برای درس‌‌های اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید، مدیریت مزرعه، مدیریت تولید برای رشته‌های علوم اقتصادی و کشاورزی در مقطع کارشناسی می‌باشد.

 

برای دانلود کتاب «درآمدی بر اقتصاد تولید کشاورزی» کلیک کنید.

 

اضافه کردن نظر