راهنمای معلم برای دبیران اقتصاد

این کتاب تالیف مشترک محسن رنانی و برخی از همکاران وزارت آموزش و پرورش است و به عنوان کتاب راهنمای آموزش تدریس برای معلمان درس اقتصاد دبیرستان قابل استفاده است. (وزارت آموزش و پرورش -  ۱۳۸۲)

 

برای دانلود کتاب معلم (راهنمای تدریس) اقتصاد سال دوم آموزش متوسطه کلیک کنید.

 

اضافه کردن نظر