دولت صنفی 

این کتاب توسط چند تن از  دانش‌آموختگان اقتصادی زیر نظر محسن رنانی ترجمه و توسط موسسه آموزش‌عالی عقیق  در سال 1388 در اصفهان منتشر شده است.

فعلاً نسخه الکترونیکی از این کتاب وجود ندارد.

 

اضافه کردن نظر