پارادایم‌ شیفت یا افق‌گشایی: تنها گزینه‌ی در پیش روی نظام تدبیر

برای دریافت فایل صوتی پیام محسن رنانی به همایش مطالعات برنامه جامع شهری اصفهان کلیک کنید.

 

نظرات  

0 # جواب: پارادایم‌ شیفت یا افق‌گشایی: تنها گزینه‌ی در پیش روی نظام تدبیر .......... (پیام رنانی به همایش مطالعات برنامه جامع شهری اصفهان)مهدي 1397-08-11 11:05
Thanks
نقل قول

اضافه کردن نظر