زبان به مثابۀ توسعه

متن ویراسته‌ی سخنرانی محسن رنانی در «کانون گفت‌وگوی صدر» که در بهمن ماه 1394 ایراد شده است، تحت عنوان «زبان به مثابۀ توسعه» در شماره 47 و 48 فصلنامه‌ی دریچه انتشار یافته که از طریق پیوند زیر قابل دسترسی می‌باشد:

برای دریافت متن منتشر شده سخنان محسن رنانی در فصلنامه دریچه کلیک کنید.

 

برچسب ها: زبان و توسعه

اضافه کردن نظر