ما بیماریم: آسیب شناسی اقتصاددانان ایرانی

 سخنان محسن رنانی در جمع خصوصی اقتصاددانان که در  ۴ آذر ۱۳۹۵برگزار شده‌است:

 برای دریافت فایل صوتی این سخنرانی کلیک کنید

 

اضافه کردن نظر