گفت‌وگو گام اول توانمندی

 

کارگاه آموزشی یک روزه «نقش مهارت گفت‌وگو در توانمندسازی زنان» در ۲۳ آذر ۱۳۹۵ در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 


چکیده سخنان رنانی در این کارگاه را در لینک زیر بخوانید:

سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

اضافه کردن نظر