آسیب شناسی نخبگی در ایران

(سخنرانی محسن رنانی در بنیاد نخبگان اصفهان که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شده‌است در این سخنرانی نگاهی به شیوه‌های تخریب زندگی و ظرفیت نخبگان در ایران شده‌است)


برای دریافت فایل صوتی این سخنرانی کلیک کنید

پیوند به چکیده سخنرانی در گزارش ایسنا

اضافه کردن نظر