آسیب شناسی نخبگی در ایران

سخنرانی محسن رنانی در بنیاد نخبگان اصفهان که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد. در این سخنرانی نگاهی به شیوه‌های تخریب زندگی و ظرفیت نخبگان در ایران شده‌است.

 

برای دریافت فایل صوتی این سخنرانی کلیک کنید

پیوند به چکیده سخنرانی در گزارش ایسنا

 

اضافه کردن نظر