ریشه شناسی رکود اقتصاد ایران

سخنرانی محسن رنانی در دهمین جلسه کانون کارآفرینی استان اصفهان در تاریخ 11 مرداد‌ 1395 در تالار هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ایراد شده است.

پیوند به گزارش این سخنرانی در پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادنو کشاورزی اصفهان               

                                                                                  

 

اضافه کردن نظر