توسعه به زبان همه

فایل صوتی سخنرانی محسن رنانی که در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۴ با عنوان «بازشناسی مفهوم توسعه» در اتاق بازرگانی مشهد ایراد شده است.

 

برای بارگیری فایل صوتی کلیک کنید

انعکاس محتوای سخنرانی در روزنامه دنیای اقتصاد

انعکاس محتوای سخنرانی در سایت اتاق بازرگانی ایران

اضافه کردن نظر