مزیت نسبی، مهم‌ترین محور توسعه شهری

پژوهشکده ثامن در نشستی، با محسن رنانی پیرامون توسعه شهری مشهد، گفتگو کرده است. فایل ویدئویی سخنان محسن رنانی در این گفتگو را می‌توانید از پیوند زیر دنبال نمایید. این گفتگو در آبان ماه 1395 انجام شده است.

پیوند به فایل ویدئویی سخنان محسن رنانی با موضوع توسعه شهری مشهد

 

اضافه کردن نظر