دوران نفت ۱۰۰ دلاري به پايان رسيده

یکی از روزهای دی ماه ۹۳ میهمان برخی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس بودم و در نشستی دوستانه در باب بحران‌های در پیش روی اقتصاد کشور سخنی می گفتیم. بعدا دوستی عزیز چکیده سخنان من در آن جلسه را فرستاد و البته من به او اجازه دادم که به هر نحوی که صلاح است روی سایت مرکز پژوهشها یا جای دیگری منتشر کند. اما آن دوست عزیز این چکیده را با عنوان مصاحبه در سایت «تحلیل ایران» منتشر کرد. و البته این عزیز در جریان نبود که من از مهر ۱۳۹۱ به جز در مورد کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در هیچ موردی مصاحبه نکرده ام و اگر هم در این مدت در موردی غیر از کتاب مناقشه اتمی،‌ چیزی به عنوان مصاحبه به نام من منتشر شده است یا باز نشر مصاحبه‌های قدیمی بوده است یا برگزیده هایی از نوشته های من که عزیزان خبرنگار - البته بی هماهنگی با من - به عنوان مصاحبه منتشر کرده اند. در هر صورت پس از  انتشار این مطلب در سایت «تحلیل ایران» چند نفر از دوستان خبرنگار ایمیل زدند و با اشاره به این مطلب گله داشتند که «فقط وقتی نوبت به ما می رسد، مصاحبه نمی کنید؟». من ضمن عرض ارادت به همه خبرنگاران پرتلاشی که برای روشنگری در جامعه ما می‌کوشند، دلایل خاص خودم را برای این تصمیم دارم. (سوم بهمن ۹۳)

در هر صورت خلاصه سخنان من در نشست دوستانه مرکز پژوهشها را می ‌توانید در این پیوند زیر ببینید.

و البته چند روز بعد از یادداشت بالا، دوستان سایت «تحلیل ایران» اطلاع دادند که نحوه انعکاس مطلب را اصلاح کرده اند. بنابراین چیزی که شما اکنون در لینک بالا می بینید متن اصلاح شده است (۸ بهمن ۹۳).

 

اضافه کردن نظر