نظرات  

+2 # آب در خوابگه مورچگانسیاوشگرد 1397-02-17 21:15
با درود و احترام،نمی دانم دغدغه اصلی و انگیزه ارسال مقالات چه بوده و یا هست؟ شاید همچون مرحوم نیما یوشیج" آب در خوابگه مورچگان" ریخته اید؟ فراخوان برای چیست؟ مهمانی اندیشه ورزی سطوحی از اجتماع برای چه هدفی؟ نمی خواهم در این مقطع به بحث در برخی اجزای مقالات بپردازم و به کلیات بسنده می کنم. با خواندن این نوع یادداشت ها همواره تلخندی برلبانم می آید، همراه با دریاها تاسف که چرا حتی فرهیختگان ما نیز توان به ثمر رساندن گفتمان هم افزا و بین رشته ای با هم سانان خود را هم ندارند حتی کسانی که از یک نحله فکری و در یک رشته ی تخصصی دانشگاهی هستند! مبارزه با پوپولیسم و سیطره مجدد انواعی تازه از آن هنوز تمام نشده است.با رفتن احمدی نژاد هیچ چیزی تغییر نکرده بلکه او نیز مترصد بازگشت با استعانت از همراهانی قدیمی است.فکر مهم است نه اشخاص.روشنفکران فرهیخته اما سترون این کهن دیار تفاوتشان با عوام و خواصی که نوشته های انان را می خوانند در این است که گسترش،تعمیق و قوت اندیشه ها،پر پروازی به آنان داده که هنگام شروع همه گیری آتش سوزی صرفا" بر فراز بیشه های خشک و مستعد این سرزمین پر و بال زنان نظاره گر تحقق وقایعی دهشتناک اند که همواره در کمین مردم خفته اما نگران جامعه بوده و هست.شایدنیاز به برگزاری مجمعی "لویه جرگه" وار از تمام اندیشمندانی داریم که هنوز اولویت آنها "آینده در خطر افتاده این کهن دیار" است نه آرامش رفاه و آسایش خود و خویشاوندان قوم و قبیله.الگوی غربی هم می خواهید تا "کمبریج آنالیتیکا" منحل نشده از مدیران آن استعانت بجوییدبلکه ناآرامی های احتمالی و آتی را با کمک "داده های بزرگ" شبکه های اجتماعی پیش بینی نموده و انتخابات آتی را هم پر شور نمایند ...
نقل قول

اضافه کردن نظر