مردی از تبار قلندران سرکش

دکتر محمد فاضلی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، به مناسب زادروز محسن رنانی، یادداشتی نگاشته است. این یادداشت با عنوان «مردی از تبار قلندران سرکش» در تارنمای رسمی ایشان قابل دسترسی می‌باشد.

 

 

برچسب ها: محمد فاضلی

اضافه کردن نظر