زنده باد آزادی

تقدیم به محسن رنانی

«یادداشتی از محسن سلگی»

 

آرمان "کرامت" و اینکه انسان‌ها برابر هستند، در برابر اشرافیت یا "شرافت" و در برابر فئودالیسم مطرح شد. حال از آرمان "اصالت" باید سخن به میان آورد که این آرمان، فراسوی کرامت و درست در برابر اشرافیت است. آرمان اصالت یعنی توانایی متفاوت بودن و توانایی ابراز صادقانه‌ی این متفاوت بودن بدون ترس از محروم شدن.

در ایران دشوار است کسی صادقانه لیبرال بودن‌اش را ابراز کند، چون با تحقیر، تحدید و محرومیت مواجه خواهد شد. وقتی محسن رنانی بر مسلم بودن اش تاکید می‌کند و می‌گوید "من مسلمان لیبرال هستم" شاید برای نگرانی از اتهاماتی هم بوده که متوجه او می‌شود. رنانی می‌داند که برخی افراد، مسلمان بودن را با لیبرال بودن قابل جمع نمی‌دانند و به او تهمت نامسلمانی خواهند زد.

وقتی کسی چون حسن عباسی، لیبرال‌ها را نجس(!) می خواند، شهامت ابراز لیبرال بودن، شهامتی ستودنی است.

آن زمان شاهد احساس عمومی اصالت و تحقق آرمان اصالت در کشورمان خواهیم بود که یک ایرانی براحتی بتواند بگوید لیبرال است، فمنیست یا نظایر این‌هاست و علاوه بر اینکه از حقوق اجتماعی محروم نشود، مورد تهمت و ناسزا قرار نگیرد.

جامعه‌ی غیردموکراتیک و استبدادی، جامعه‌ای است که افراد منتقد چندان نمی‌توانند با نظام سیاسی و حاکمیت صادق باشند. این جامعه، ریاپرور و متملق ساز است و با صداقت و صراحت که لازمه‌ی اصالت است، سازگار نیست .امیدوارم هرگز چنین جامعه‌ای نباشیم و دیگران نیز چون رنانی بتوانند با صراحت لیبرال بودن خود را اعلام کنند.

سال ۱۳۵۶ امام خمینی در پاسخ به خبرنگار لوموند که می‌پرسد: اگر شما در ایران پیروز شوید، با حزب توده و کمونیست ‌ها چه کار خواهید کرد، پاسخ می دهند: " آن‌ها در اظهار عقیده آزادند، اما برای توطئه آزاد نیستند..."

امیدوارم دست کم برای دفاع از آزادی اظهار عقیده‌ی لیبرال‌ها، همواره آزاد و صادق باشیم.

 

«محسن سلگی»

 

این یادداشت را در کانال تلگرام «تفکر انتقادی» دنبال کنید.

 

اضافه کردن نظر