از رایاگادا تا پتک

دکتر سجاد بهمنی پس از صدور حکم برائت برای نرگس، یادداشتی را در وبسایت فرارو انتشار داده است. متن کامل یادداشت «از رایاگادا تا پتک» را از این پیوند دنبال کنید.

اضافه کردن نظر