از رایاگادا تا پتک

دکتر سجاد بهمئی پس از صدور حکم برائت برای نرگس، یادداشتی را در وبسایت فرارو انتشار داده است. متن کامل یادداشت «از رایاگادا تا پتک» را از این پیوند دنبال کنید.

 

برچسب ها: نرگس کلباسی, سرمایه اجتماعی

اضافه کردن نظر