سایه اقتصاد بر سر سیاست

در پیوند زیر یادداشت منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی فرارو را درباره اندیشه های رنانی را می خوانید:

سایه اقتصاد بر سر سیاست (گفتاری درباره اندیشه محسن رنانی) 

 

 

اضافه کردن نظر