مجلس آیند‌ه به چه تخصص‌ها‌یی نیاز د‌ارد‌؟

این روزها شایعات زیادی در اصفهان در مورد شرکت من در انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد. اما هر کس بیش‌تر و بهتر از هر فرد دیگری خودش را و قابلیت‌ها و توانایی‌های خودش را می‌شناسد. با عنایت به این که من خودم را خوب می شناسم و لوازم و اقتضائات سیاست‌ورزی در ایران را هم خوب می‌دانم خودم را در این حوزه کاملا بی‌عُرضه می دانم. نمی‌دانم چرا در این کشور همه گمان می‌کنند هر کس خوب حرف میزند یا حرفهای خوب می‌زند، خوب هم می‌توان تصمیم بگیرد یا مدیریت کند یا به عنوان کنشگر سیاسی فعالیت کند. من البته چند ماه است به طور جدی درباره این انتخابات و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران و دولت روحانی و نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی در حال اندیشه‌ام و قصد دارم حاصل این تاملات را در هفته‌های پیش از انتخابات در اختیار جامعه قرار دهم. این کار از من بر می‌‌‌آید و تلاش می‌کنم به خوبی انجام دهم. اما متاسفانه نمایندگی مجلس از من برنمی‌آید.

این هم پیوند به روزنامه قانون ۲۵ آذر ۱۳۹۴درباره شرکت برخی تلاشگران عرصه اجتماعی در انتخابات مجلس:

پیوند به صفحه متنی روزنامه قانون

پیوند به پی‌دی‌اف  صفحه یک روزنامه قانون

پیوند به پی‌دی‌اف  صفحه ۳  روزنامه قانون

۲۸ آذر ۱۳۹۴

اضافه کردن نظر