از فلسفه توسعه تا توسعه فلسفه

 photo ۲۰۱۸ ۰۸ ۰۱ ۱۸ ۱۸ ۲۰

 

برای دسترسی به فایل صوتی و گزارش نشست فوق کلیک کنید.

 

اضافه کردن نظر