اقتصاددانان برتر ایرانی بر اساس نفوذ رسانه‌ای

سایت داشته‌های اقتصاد ایران (دارایان) با انتشار گزارشی، اقتصاددانان برتر ایرانی تا پایان سال 1395 را بر اساس اثرگذاری رسانه‌ای، رتبه بندی کرده است:

پیوند به گزارش سایت داشته‌های اقتصاد ایران

 

همچنین وبسایت اقتصادآنلاین نیز به مقایسه میزان تاثیرگذاری اقتصاددانان ایران با توجه به نفوذ رسانه‌ای، پرداخته است:

پیوند به گزارش سایت اقتصاد آنلاین

اضافه کردن نظر