معلمان به مثابه مهندسان توسعه

این عنوان سخنرانی ای است که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ در جمع معلمان اصفهان، و البته به مناسبت روز معلم، ایراد کرده ام.

در ۲۱ اردیبهشت نیز در جمع استادان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان  بحثی با عنوان «چرا روز معلم؟» را ارایه کردم که مجموع این دو سخنرانی می تواند نقش نظام آموزشی در توسعه را باز نماید. شاید روزی فرصت انتشار آنها را بیابم.

 

برچسب ها: توسعه اقتصادی, آموزش و توسعه

اضافه کردن نظر